PRIVACYBELEID

Privacybeleid

In dit privacybeleid worden de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens geregeld die door de gebruikers verstrekt worden bij het openen, surfen op of gebruik maken van de functies van de website die beschikbaar is via het URL: https://www.pikolinos.com (vanaf nu, de website, site, webpagina, web of wwwpikolinos.com).

Als het voor het gebruiken of verzoeken van een service nodig is persoonlijke gegevens te verstrekken, dan garanderen de gebruikers dat die correct, exact, authentiek en geldig zijn. In die zin zijn de gebruikers verplicht de gegevens upto-date te houden, zodat ze op elk moment overeenstemmen met de werkelijkheid.

Verzamelen van gegevens, doeleinden, legitimatiebasissen en bewaartermijnen:

Door dit Privacybeleid te aanvaarden, stemt de gebruiker ermee in dat Pikostore S.L.U, met fiscaal identificatienummer (hierna aangeduid als NIF) B53906590 en gevestigd te Elche (Alicante), Spanje, Calle Galileo Galilei 2 (hierna aangeduid als Pikolinos), als houder van het webdomein, uit hoofde van de overdrachtsovereenkomst van de bestaande website met de begunstigden Pikolinos Intercontinental S.A., met NIF A53238713 en gevestigd te Elche (Alicante), Spanje, Calle Galileo Galilei 2, ingeschreven in het Handelsregister van Alicante, volume 2067, sectie 8, vel 16, blad nr. 45341, en Pikolino´s S.L. met NIF B03149200, en gevestigd te Elche (Alicante), Spanje, Calle Galileo Galilei 2, ingeschreven in het Handelsregister van Alicante in volume 1240, vel 180, blad A-3806, zijn/haar gegevens verwerkt en toevoegt aan een verwerkingsregister waar Pikolinos verantwoordelijk voor is, en voor de hierna vermelde doeleinden: 

a. Contact: De gebruiker kan contact opnemen met Pikolinos via de daarvoor bestemde formulieren op de website. Daartoe moet hij Pikolinos informatie verstrekken over het soort vraag, zijn naam en voornaam, het land waarin hij het vraag stelt , zijn e-mailadres en telefoonnummer en de reden van de vraag die hij wil stellen. Pikolinos gebruikt deze gegevens om de vraag te verwerken en contact met de gebruiker op te nemen.

De juridische basis voor het verwerken van die gegevens zit in de instemming van de gebruiker. 

De bewaartermijn van de voor dit doel verzamelde gegevens is een jaar, behalve indien er andere termijnen van toepassing zijn.

b. Register: Voor het online register en op de website is het noodzakelijk dat de gebruiker zijn identificatiegegevens verstrekt, zoals zijn naam en voornaam en e-mailadres. Deze gegevens worden verwerkt door Pikolinos, opdat de gebruikers hun privégedeelte op de website kunnen bereiken en de functionaliteiten van hun persoonlijke account kunnen gebruiken.

De juridische basis voor het verwerken van die gegevens zit in de instemming van de gebruiker. Zolang de gebruiker geregistreerd is, blijven zijn gegevens bewaard.

De gebruiker kan zich op de website registreren door op zijn Facebook-account in te loggen. Daarna worden zijn gegevens verstrekt aan Pikolinos. De gebruiker wordt aangeraden dat hij voor het uitvoeren van die registratie nagaat of zijn Facebook-gegevens up-to-date zijn. Als u meer informatie wenst over de manier waarop Facebook uw gegevens gebruikt en ze aan derden overhandigt bij het registreren op een andere pagina door middel van een gebruikersaccount op dat platform, dan kunt u het privacybeleid raadplegen op: https://www.facebook.com/privacy/explanation

c. Aankopen: Om het aankoopproces van Pikolinos-producten te voltooien, moet de gebruiker persoonlijke gegevens verstrekken die door Pikolinos verwerkt zullen worden, opdat de verzendingen, betalingen en inningen beheerd kunnen worden en andere daarmee verwante services geleverd kunnen worden, zoals het toepassen van garanties, terugbetalingen, etc.

De juridische basis voor het verwerken van die gegevens zit in de uitvoering van een contract. De bewaartermijn is vijf jaar, behalve indien er andere termijnen van toepassing zijn. 

d. Human resources: De gebruiker kan via de website contact opnemen met Pikolinos, en zo deelnemen aan de selectieprocessen die in het bedrijf worden uitgevoerd. Daarvoor moet hij zijn identiteits- en contactgegevens verstrekken, alsook gegevens over zijn academische opleiding. Deze gegevens zullen gebruikt worden om voor actieve jobadvertenties rekening te houden met de gebruiker.

De juridische basis voor het verwerken van die gegevens zit in de instemming van de gebruiker. De bewaartermijn van de gegevens is een jaar. 

e. Nieuwsbrieven: De gebruiker kan, als hij dat wenst, zijn identiteitsgegevens en zijn e-mailadres verstrekken om op de hoogte te blijven van alle nieuwigheden, promoties en nieuws van Pikolinos en om periodiek communicaties in zijn inbox of mobiel toestel te ontvangen (indien van toepassing). 

De juridische basis voor het verwerken van die gegevens zit in de instemming van de gebruiker.

De bewaartermijn van de gegevens zal die periode zijn waarin hij geregistreerd blijft in ons systeem voor het verzenden van nieuwsbrieven.

f. Cookies: De website beschikt over een technologie om zogenaamde cookies in te planten in het toestel dat gebruikt wordt voor het openen van en surfen op www.pikolinos.com. De cookies kunnen op elk moment worden geblokkeerd of uitgeschakeld via de configuratieopties van de browser en worden gebruikt om uw surfervaring op onze website te verbeteren, het surfgedrag van de gebruikers te analyseren en u gepersonaliseerde inhoud te bezorgen. Raadpleeg ons cookiesbeleid voor meer informatie.2

De juridische basis voor het verwerken van die gegevens zit in de instemming van de gebruiker.

g. Foto's: Wanneer u een foto uploadt naar het gedeelte “Pikolinos in de wereld”, dan gebruiken wij uw informatie om die in dat gedeelte te publiceren en aan andere gebruikers te tonen. Denk eraan dat uw foto toegankelijk is voor elke gebruiker van de website en door iedereen gedownload en gebruikt kan worden. Wees voorzichtig met de foto's die u uploadt. Deze kunnen onder andere ook gebruikt worden voor het maken van statistieken en om commerciële of promotionele informatie te verzenden die verband houden met die services. Bij het uploaden van een foto verleent u ons bovendien in de ruimst mogelijke zin van het woord de intellectuele eigendomsrechten en gaat u ermee akkoord dat wij uw foto zonder enige beperking en voor eender welk commercieel of publicitair doel kunnen gebruiken, verspreiden, etc.

h. Publiciteit: als de gebruiker dat uitdrukkelijk toestaat, dan kan Pikolinos hem publiciteit verzenden over de services en/of promoties die beschikbaar zijn op www.pikolinos.com, zoals bijvoorbeeld nieuwtjes en/of kortingen. U kunt deze instemming op eender welk moment weer intrekken. De juridische basis voor het verwerken van die gegevens zit in de instemming van de gebruiker.

Wanneer de gebruiker iets koopt op www.pikolinos.com kunnen wij hem bovendien commerciële berichten verzenden over de producten van ons bedrijf, indien deze producten lijken op die wat zijn aangekocht en u ons via het daarvoor geactiveerde proces niet het tegendeel hebt aangegeven. De juridische basis is het wettige belang. 

De bewaartermijn van de gegevens is 36 vanaf het laatste moment dat de gebruiker met ons in interactie kwam. 

Met wie delen we je gegevens? 

We delen je gegevens mogelijk met dienstverleners die ons helpen of ondersteunen in de door ons verleende diensten. Aangezien PIKOLINOS verbonden is met andere bedrijven van de groep is het ook mogelijk dat je gegevens aan hen worden overgemaakt. Concreet, kunnen we je gegevens delen met:

• financiële instellingen,

• leveranciers van technologische diensten zoals opslagdiensten,

• leveranciers en medewerkers van logistieke diensten en transport,

• everanciers en medewerkers van diensten die verband houden met marketing en reclame,

• met andere bedrijven die behoren tot de Pikolinos Groepen waarmee het bedrijf verband houdt (volgende bedrijven maken deel uit van de Pikolinos Groep: Cardasi S.A., Pikolino´s Intercontinental S.A., Pies Cuadrados Leather, S.L., Pikostore S.L., Pikolino´s Diseño S.L.U., Pikokaizen S.L.U., Pikostore Florida LLC, Pikolino´s USA, CORP).


Uitoefenen van rechten 

De gebruiker kan de instemming voor de verwerking ook intrekken en zijn rechten uitoefenen voor de toegang, rectificatie, verwijdering, overdraagbaarheid, oppositie en beperking van de verwerking, door Pikolinos op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar rgpd@pikolinos.com of dit aan te geven op het eerder vermelde fysieke adres met als onderwerp “Gegevensbescherming”. In beide gevallen moet een document ter identificatie gevoegd worden, om te vermijden dat derden toegang hebben tot uw gegevens. Ten slotte kan de gebruiker elke wijziging schriftelijk meedelen of zich laten uitschrijven door dit aan te geven op een van de vermelde adressen.

De gebruiker kan op elk moment een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. 

Wijziging van het privacybeleid

Pikolinos behoudt zich het recht voor haar privacybeleid op eender welk moment te wijzigen, in overeenstemming met de geldende wetgeving betreffende gegevensbeveiliging en na de vereiste communicatie aan de belanghebbenden.

Taal van toepassing op dit privacybeleid

De taal die van toepassing is op dit privacybeleid is Spaans. Elke versie van dit privacybeleid die in een andere taal is wordt aangeboden voor het gebruiksgemak en voor een goed begrip. De Spaanse versie zal echter altijd de geldige versie zijn.

Indien er tegenstrijdigheden zijn tussen het privacybeleid in een bepaalde taal en de Spaanse versie ervan, dan heeft de Spaanse versie voorrang.