ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

1. Partijen

Enerzijds, Pikostore S.L.U (hierna: Pikolinos), met Fiscaal Identificatienummer B53906590 en hoofdkantoor te Elche (Alicante), calle Galileo Galilei nº2, met e-mail info@pikolinos.com, en telefoonnummer van de Online Klantendienst +34 966061399, begunstigde van het webdomein https://www.pikolinos. com/nl-nl/ en de overige webpagina’s met hetzelfde adres maar generieke topleveldomeinen gTLDs en domeinnamen die overeenkomen met landencodes of ccTLD (hierna: de website, site, webpagina, web of www.pikolinos.com), uit hoofde van een overdrachtsovereenkomst inzake webpagina gesloten met de begunstigde Pikolinos Intercontinental S.A., met Fiscaal Identificatienummer A53238713 en hoofdkantoor te Elche (Alicante), calle Galileo Galilei nº2 en anderzijds, de koper, waaronder wordt verstaan iedere gebruiker overeenkomstig het bepaalde in de Bijzondere Registratievoorwaarden, meerderjarig volgens de Spaanse wetgeving, die toegang verkrijgt tot www.pikolinos.com en de aldaar vastgestelde stappen volgt voor de aankoop van één of meerdere producten van de catalogus, m.i.v. de aanvaarding van deze voorwaarden.

2. Voorwerp

Het voorwerp van de onderhavige voorwaarden bestaat in het regelen van de aankoop door de koper van de producten die Pikolinos aanbiedt op de onderhavige webpagina in ruil voor de overeenkomstige financiële tegenprestatie op grond van het bepaalde in het onderstaande punt 4.

3. Aankoopproces

3.1. Hoe een bestelling plaatsen

Het aankoopproces is eenvoudig en is mogelijk via de website zelf. Om te kopen via de website moet de gebruiker door de productencatalogus bladeren en de gewenste producten toevoegen aan de winkelwagen, met vermelding van het aantal en de maat. Als er geen verschillende maten zijn, moet de gebruiker de enige beschikbare optie kiezen.

Daarna moet de gebruiker:

• Klikken op de winkelwagen en “Kopen” selecteren. Als de gebruiker de bestelling wenst te wijzigen, is het mogelijk om producten toe te voegen of te verwijderen.

• Op dat ogenblik wordt de gebruiker gevraagd de informatie op het scherm te lezen, de nodige gegevens in te voeren en de gewenste wijze van betaling te kiezen. Momenteel zijn de mogelijke wijzen van betaling de volgende:

1. Krediet- of debetkaart: betalingen met Discover, Dinners, American Express, Multibanco, Mastercard en Visa kaarten worden aanvaard. In dat geval moet u ons de gegevens van de kaart bezorgen, uitsluitend voor de doeleinden van het verwerken van de betaling.

2. Paypal: voor meer informatie surf naar http: www.paypal.com.

3. Ideal: dit is een rechtstreeks overschrijvingssysteem waardoor de koper realtime overschrijvingen kan doen. De betalingen worden verricht via de app van de online bank of via de online banking site van uw bank. Meer informatie via www.adyen.com

4.Klarna: We bieden je de mogelijkheid om via Klarna in drie schijven, zonder intrest te betalen.

Voor meer informatie: www.klarna.com


• Vervolgens moet de gebruiker na de bestelling te hebben nagekeken en afhankelijk van de gekozen wijze van betaling, de betaling uitvoeren en daarbij bevestigen dat hij de aankoop wenst uit te voeren en vast te leggen, na aanvaarding van deze voorwaarden.

• Pikolinos bevestigt dan dat het op de hoogte is van de wens van de koper om te kopen en invoorkomend geval ook de betaling. Via de website wordt een elektronisch ticket verzonden dat overeenkomt met de bevestigingsmail van de aankoop, met gedetailleerde vermelding van de prijzen van de gekochte producten, de toepasselijke belastingen en in voorkomend geval de verzendkosten.

U geeft ons uitdrukkelijke toestemming om een elektronische factuur op te maken, hoewel u te allen tijde kunt aangeven dat u een papieren factuur wenst te ontvangen. Hiertoe stuurt u ons een e-mail op info@pikolinos.com, waarna we de factuur in dat formaat opmaken en opsturen, zonder bijkomende kosten.

• De Koper ontvangt de bestelling binnen de op de website vermelde termijn.

• Als de gebruiker een Pikolinos winkel kiest om zijn bestelling op te halen en de bestelling 15 dagen nadat deze beschikbaar is geworden nog niet is overhandigd om redenen die niet aan ons kunnen worden toegeschreven, gaan we ervan uit dat u afstand wenst te doen van de overeenkomst en beschouwen we deze als ontbonden. Naar aanleiding van de ontbinding van de overeenkomst betalen we alle ontvangen bedragen terug aan de gebruiker, m.i.v. de verzendkosten, zodra het product opnieuw in ons Logistiek Centrum is ontvangen.

4. Prijzen, verzendingen en levering

De productprijzen op de website worden vastgesteld door Pikolinos, zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW of andere toepasselijke belastingen. Niettemin kan de informatie met betrekking tot belastingen worden gewijzigd naar aanleiding van veranderingen ervan.

Pikolinos doet enkel verzendingen naar Nederland. Als u via deze website een bestelling wenst te plaatsen vanuit een ander land, kunt u dat uiteraard doen; houd er echter wel rekening mee dat de gebruiker een afleveradres op Nederlands grondgebied moet aanduiden.

Wat de vervoers- en afleverkosten van de producten betreft, zijn deze gratis voor aankopen van meer dan € 50. De voorbereidings- en verzendkosten voor bestellingen van minder dan € 50 bedragen € 9.

Het is mogelijk dat de website promoties, kortingen, gratis nummers, enz. bevat. Dit wordt aangegeven op het scherm, net zoals de eventuele voorwaarden die op uw geval van toepassing zijn.

Behoudens omstandigheden naar aanleiding van de personalisering van de producten of gevallen van overmacht, waaronder worden verstaan onvoorziene of buitengewone omstandigheden, sturen we de bestelling binnen de concrete termijn die op de website is vermeld, afhankelijk van de gekozen verzending en, in elk geval, binnen de maximum termijn van 30 dagen vanaf de bevestiging van de bestelling. 

5. Aanvaarding van de Algemene Aankoopvoorwaarden

Wanneer de aankoop volledig via www.pikolinos.com verloopt, moet de koper de onderhavige voorwaarden lezen en uitdrukkelijk aanvaarden door aan het einde van het aankoopproces op het overeenkomstige controlevakje voor instemming, dat standaard is afgevinkt, te klikken.

6. Recht van afstand

Pikolinos biedt de mogelijkheid om afstand te doen van uw aankoop binnen een periode van dertig (30) kalenderdagen vanaf de ontvangst van uw bestelling, zonder dat u hiervoor enige rechtvaardiging hoeft te geven, op voorwaarde dat het product niet is gebruikt of beschadigd. In het geval van een bestelling met meerdere producten die afzonderlijk worden geleverd, begint de termijn te lopen vanaf de datum waarop u materieel in het bezit bent van het laatste product.

Als u uw recht op afstand wenst uit te oefenen, laat u ons dit weten aan de hand van een ondubbelzinnige verklaring die u op een van de volgende manieren moet bezorgen:

a) Via e-mail op info@pikolinos.es of per post op ons adres: Elche (Alicante), calle Galileo Galilei nº2, C.P. 03203. U kunt het volgende model afstandsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Model afstandsformulier

(Vul gewoon in en stuur op indien u afstand wenst te doen van de overeenkomst).

Ter attentie van Pikostore S.L.U., calle Galileo Galilei 2, 03203 – Elche (Alicante), Spanje, met e-mailadres: info@pikolinos.com

Hierbij verklaar ik dat ik afstand wens te doen van mijn verkoopovereenkomst met betrekking tothet volgende artikel [vermeld product]

Naam en voornaam:

Adres:

Datum: / /

Handtekening:

b) Via de beschikbare formulieren op de webpagina:

a. Als u een account hebt op de webpagina, moet u zich aanmelden op uw persoonlijke ruimte van de website, klikken op “Mijn Bestellingen”, de bestelling selecteren waarin het product is begrepen waarvan u afstand wenst te doen en het artikel selecteren door op RETOURNEREN te klikken. Pikolinos stuurt de koper een e-mail met de bevestiging dat de wens om de producten te retourneren is ontvangen, samen met de te volgen stappen.

b. Als u geen account hebt op de website, kunt u de bestelling lokaliseren op https://www. pikolinos.com/nl-nl/localizar-pedido/, met het e-mailadres waarmee u de aankoop hebt gedaan en het bestelnummer dat u in de bevestigingsmail vindt. Uw bestelling wordt weergegeven en u selecteert het artikel door te klikken op RETOURNEREN. Pikolinos stuurt de koper een e-mail met de bevestiging dat de wens om de producten te retourneren is ontvangen, samen met de te volgen stappen.

Als de consument de retour van de aankoop via de hiertoe voorziene formulieren op de webpagina verzoekt, ontvangt hij een e-mail van Pikolinos met daarin een retourcode. Deze alfanumerieke code moet bij de Post worden voorgelegd om het in hun systeem geregistreerde retouretiket af te drukken (de consument hoeft de e-mail daarvoor niet af te drukken), het volstaat de volledige code in het postkantoor te laten zien.

Retourneren is gratis.

De koper moet voor een van de hierboven beschreven manieren kiezen en wij betalen het bedrag van de geretourneerde producten terug uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen nadat de koper zijn voornemen van afstand kenbaar heeft gemaakt.

- Gevolgen van afstand

In het geval van afstand betalen we de klant alle ontvangen bedragen na de aankoop zonder onnodig onderhoud en in elk geval binnen de termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop de koper zijn voornemen van afstand kenbaar heeft gemaakt, terug, m.i.v. de afleverkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de goedkoopste wijze van gewone levering die we aanbieden). We kunnen de terugbetaling inhouden tot we de artikelen hebben ontvangen of tot de klant bewijs van retour ervan voorlegt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

De consument is enkel aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die voortvloeit uit een andere behandeling ervan dan nodig om de aard, de eigenschappen of de werking ervan te herstellen.

De goederen moeten in identieke staat worden geretourneerd als waarin ze zijn geleverd, met alle verpakkingen en beschermingen ervan.

De bedragen worden terugbetaald op dezelfde wijze als gebruikt voor de aankoop.

- Aanvullende informatie

U wordt er uitdrukkelijk van in kennis gesteld dat in het koopjesseizoen of bij bijzondere promoties de terugbetalingstermijn kan worden verlengd tot zestig (60) dagen. In dat geval wordt dit meegedeeld via de website en wordt de exacte datum van de toepassing van deze verlengde terugbetalingstermijn (60 dagen) vermeld.

Als u het product door een gelijkaardig product maar van een andere maat wenst te vervangen, moet u de producten retourneren en een nieuwe aankoop doen, onafhankelijk van de retournering.

7. Verplichtingen van de partijen

7.1. Verplichtingen van Pikolinos

Uit hoofde van deze Voorwaarden verbindt Pikolinos zich ertoe:

• Alles in het werk te stellen voor de goede uitvoering van de nodige afhandeling voor de ontvangst van de bestelling door de koper.

• De koper alle nodige documenten te bezorgen om de bestelling te ontvangen.

• Te voldoen aan alle overige verplichtingen die zijn vastgesteld in de onderhavige voorwaarden of in alle andere voorwaarden die van toepassing zijn.

7.2. Verplichtingen van de Koper

Door deze voorwaarden te aanvaarden, verbindt de koper zich ertoe:

• De overeenkomstige bedragen tijdig en op de juiste wijze te betalen, m.i.v. heffingen, belastingen en alle overige kosten die tijdens het aankoopproces worden vermeld. Het gebrek aan betaling, als deze niet wordt uitgevoerd bij de laatste stap van het aankoopproces, stelt Pikolinos vrij van de nakoming van haar verplichtingen.

• In te staan voor de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van alle gegevens die hij heeft verstrekt om de aankoop uit te voeren.

• De aansprakelijkheid op zich te nemen als hij niet voldoet aan de eisen van Pikolinos om de hoedanigheid van koper te hebben of als hij niet over de nodige documenten beschikt om de bestelling te plaatsen.

• Te voldoen aan alle overige verplichtingen in de onderhavige voorwaarden of in alle overige voorwaarden die van toepassing zijn, zoals de Algemene Gebruiksvoorwaarden of de Bijzondere Registratievoorwaarden, en elke aansprakelijkheid op zich te nemen in het geval van niet-nakoming, waarbij Pikolinos volledig wordt gevrijwaard.

8. Wettelijke garantie

U wordt er uitdrukkelijk van in kennis gesteld dat wij als u als consument en gebruiker een overeenkomst aangaat garantie bieden op de producten die we via de website commercialiseren en aansprakelijk zijn als deze binnen een termijn van drie jaar vanaf de levering ervan niet conform blijken.

9. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Pikolinos kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor door de koper geleden schade of nadeel om redenen die aan laatstgenoemde kunnen worden toegeschreven.

Pikolinos is enkel aansprakelijk voor door de koper geleden schade en nadeel naar aanleiding van de aankopen via de website, wanneer de oorzaak ervan te wijten is aan misleidend gedrag van eerstgenoemde.

Louter bij wijze van opsomming en zonder hiertoe te zijn beperkt, kan Pikolinos niet aansprakelijk worden gesteld voor:

• Het nut voor de koper van de producten die via www.pikolinos.com zijn gekocht. In het bijzonder het nut van stoffen die via de website worden gekocht, aangezien dit afhangt van factoren zoals de weersomstandigheden, de seizoenen, de omgeving, enz.

• De geschiktheid van de producten voor de werkelijke behoeften van de koper.

• Persoonlijke of materiële schade naar aanleiding van het gebruik van de producten.

• Schade aan de producten veroorzaakt door de vervoersonderneming.

• Niet-nakoming van de verplichtingen naar aanleiding van overmacht, zoals hoewel zonder te zijn beperkt tot interne of externe stakingen, natuurrampen, niet-nakomingen door de vervoersonderneming, enz.

De koper erkent dat de bestelde producten op eigen risico en gevaar worden gekocht en dat de activiteit van Pikolinos beperkt blijft tot het uitvoeren van de materiële taken die nodig zijn om de koper de door laatstgenoemde gekozen producten te bezorgen. Pikolinos is in geen enkel geval aansprakelijk voor de productkeuze van de koper, zelfs als Pikolinos advies heeft gegeven hieromtrent, noch voor de nalatigheid van de koper bij het nagaan van de specificaties van de bestelde producten.

De aansprakelijkheid die Pikolinos op zich neemt ten aanzien van de koper omvat in geen enkel geval winstderving en is in elk geval en om welke reden dan ook beperkt tot het totale bedrag dat Pikolinos van de koper heeft ontvangen in overeenstemming met de bepaling betreffende de financiële voorwaarden in de onderhavige voorwaarden.

10. Schadevergoeding

Niet-nakoming van de onderhavige voorwaarden of van alle andere voorwaarden die van toepassing zijn door de koper kan leiden tot schade en nadeel voor Pikolinos. In die zin is de koper verplicht om Pikolinos te vergoeden voor alle vormen van schade, nadeel, verlies of kosten (zoals de honoraria van advocaten en andere gerechtskosten).

Bovendien moet de koper Pikolinos schadeloos stellen in het geval van vorderingen of procedures tegen Pikolinos wegens niet-nakomingen van de koper, waarbij Pikolinos alle daaruit voortvloeiende uitgaven, kosten, schade of nadeel op de koper kan verhalen.

11. Wijzigingen

Pikolinos behoudt zich het recht voor om de onderhavige voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te actualiseren en/of te wijzigen.

Dergelijke wijzigingen treden in werking vanaf het ogenblik dat ze op eender welke wijze en in eender welke vorm worden gepubliceerd op www.pikolinos.com.

De wijziging van de onderhavige voorwaarden heeft enkel gevolgen voor de kopers die deze aanvaarden nadat zich een dergelijke wijziging heeft voorgedaan.

12. Algemene bepalingen

12.1. Zekerstelling en uitlegging van deze Voorwaarden

De onderhavige voorwaarden, de bijzondere voorwaarden die te allen tijde worden aanvaard en alle overige voorwaarden die van toepassing zijn op de koper, vormen één enkele overeenkomst tussen de koper en Pikolinos.

In het geval van tegenstrijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en alle overige voorwaarden die tussen de partijen gelden, prevaleren de onderhavige voorwaarden boven dergelijke andere voorwaarden, tenzij de bepalingen die erin zijn opgenomen het tegenovergestelde vaststellen.

Het feit dat een van de partijen om redenen van onmogelijkheid of gemak op een bepaald moment geen strikte naleving van een van de bepalingen van de onderhavige voorwaarden eist, is geen of kan niet worden geïnterpreteerd als een gedeeltelijke of volledige wijziging ervan, noch als afstand om strikte naleving ervan te eisen in de toekomst.

De nietigverklaring van één of enkele van de bepalingen van de onderhavige voorwaarden door een bevoegde instantie heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de resterende bepalingen. In dat geval verbinden de contractpartijen zich ertoe te onderhandelen over een nieuwe bepaling om de nietig verklaarde bepaling te vervangen, die zo nauw mogelijk aansluit bij de inhoud ervan. Als de bepaling niet kan worden vervangen en de verwijdering ervan naar oordeel van de benadeelde partij essentieel zou zijn voor de onderhavige voorwaarden, kan deze partij ervoor kiezen om de voorwaarden te ontbinden.

Elke verwijzing in de onderhavige voorwaarden naar een wetsartikel of wettekst die wordt ingetrokken, wordt beschouwd als een verwijzing naar de overeenkomstige bepaling die deze vervangt.

12.2. Taal

De taal die van toepassing is op de onderhavige voorwaarden is het Spaans. Alle versies ervan die in andere talen worden aangeboden, dienen enkel voor het gemak van de koper. De koper aanvaardt uitdrukkelijk dat de enige geldige versie ervan de Spaanse is. In het geval van tegenstrijdigheid tussen de Spaanse versie van deze algemene aankoopvoorwaarden en een vertaling ervan, prevaleert steeds de Spaanse versie.

13. Klachten, vordering en buitengerechtelijke beslechting van geschillen

Voor al uw klachten of vorderingen kunt u contact met ons opnemen via de contactformulieren onder de tab Klantendienst, of op het telefoonnummer, e-mailadres of postadres dat u vindt in de eerste bepaling van de onderhavige voorwaarden. Bovendien wordt u ervan in kennis gesteld dat u als consument en gebruiker beschikt over officiële klachtenformulieren. Uw klachten en vorderingen bij onze klantendienst worden zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen de wettelijk voorziene termijn behandeld. Bovendien worden deze geregistreerd met een identificatiecode die we u zullen meedelen. Als u als consument van mening bent dat uw rechten zijn geschonden, kunt u ons uw klachten doen toekomen via het e-mailadres info@pikolinos.com om een buitengerechtelijke geschillenbeslechting te verzoeken.

We stellen u ervan in kennis dat de aankoop tussen u en ons online tot stand is gekomen via onze website, overeenkomstig Verordening nr. 524/2013 van de EU, en dat u het recht hebt om bij ons buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen te verzoeken, via de website http:// ec.europa.eu/consumers/odr/.

14. Toepasselijk recht en rechtsgebied

De relatie tussen Pikolinos en de gebruiker valt onder de Spaanse wetgeving.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met contractuele verrichtingen via de website, zijn onderhevig aan de niet-exclusieve rechtsbevoegdheid van de Spaanse rechtbanken.

Wanneer de contractuele verrichting wordt uitgevoerd door een ondernemer, zijn de rechtbanken van de stad Elche bevoegd, en als er in deze stad geen rechtbank van koophandel is, zijn de rechtbanken van Alicante bevoegd.

Wanneer de contractuele verrichting wordt uitgevoerd door een consument, heeft niets van het bepaalde in het onderhavige beding gevolgen voor de door de geldende wet toegekende rechten.