PRIVACYBELEID

Privacybeleid

In dit privacybeleid worden de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens geregeld die door de gebruikers verstrekt worden bij het openen, surfen op of gebruik maken van de functies van de website die beschikbaar is via het URL: https://www.pikolinos.com (vanaf nu, de website, site, webpagina, web of wwwpikolinos.com).

Als het voor het gebruiken of verzoeken van een service nodig is persoonlijke gegevens te verstrekken, dan garanderen de gebruikers dat die correct, exact, authentiek en geldig zijn. In die zin zijn de gebruikers verplicht de gegevens upto-date te houden, zodat ze op elk moment overeenstemmen met de werkelijkheid.

Verzamelen van gegevens, doeleinden, legitimatiebasissen en bewaartermijnen:

Het aanvaarden van dit privacybeleid betekent dat de gebruiker Pikostore S.L. toestaat om zijn gegevens te verwerken en ze op te nemen in een register voor verwerking. Pikostore S.L. is de maatschappij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met fiscaal nummer (NIF) B-53906590 en domicilie in Elche (Alicante), Calle Galileo Galilei 2 (hierna, Pikolinos), als eigenaar van de website krachtens een overeenkomst tot overdracht van de bestaande website met als verkrijger Pikolinos Intercontinental S.A., met fiscaal nummer (NIF) A-53238713 en domicilie in Elche (Alicante), calle Galileo Galilei nº 2, opgenomen in het Handelsregister van Alicante Boekdeel 2067, sectie 8, folio 16, blad nr. 45341. Het bedrijf werkt de persoonsgegevens van de gebruiker voor de hierna vermelde doelen: 

a. Contact: ·        De gebruiker kan met Pikolinos contact opnemen via de hiervoor bestemde formulieren op de website met een chat “Chatten we?”. Hiervoor moet hij Pikolinos informatie verstrekken over het soort vraag, voor- en achternaam, land vanwaar hij de vraag stelt, e-mailadres, telefoonnummer en de reden van de vraag. Pikolinos zal deze gegevens gebruiken om de vraag te behandelen en om met de gebruiker contact op te nemen.

De toestemming van de gebruiker vormt de juridische grond van de verwerking van deze gegevens.

De termijn van bewaring van de gegevens voor dit doel bedraagt een jaar, behalve wanneer andere wettelijke termijnen van toepassing zijn of wanneer de persoonsgegevens langer moeten worden opgeslagen om een bestelling of aanvraag af te handelen.

b. Registratie als klant: Om online te registreren via de website, zal de gebruiker zijn gegevens moeten opgeven om zich te identificeren: voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Pikolinos zal deze gegevens verwerken om de gebruiker toegang te verlenen tot de private zone binnen de website zodat hij de functies van zijn persoonlijk account kan gebruiken.

De toestemming van de gebruiker vormt de juridische grond van de verwerking van deze gegevens. De gebruiker geeft zijn toestemming uitdrukkelijk wanneer hij zijn persoonlijk account aanmaakt. Zolang de gebruiker geregistreerd is, blijven zijn gegevens opgeslagen.

Om zich op de website als klant te registreren, kan de gebruiker kiezen om zich te identificeren via het social medium Facebook, dat de gegevens van de gebruiker aan Pikolinos zal doorsturen. We raden de gebruiker aan ervoor te zorgen dat de gegevens op Facebook geactualiseerd zijn vooraleer over te gaan tot registratie. Voor meer informatie over de wijze waarop Facebook de persoonsgegevens gebruikt en deze doorgeeft aan derden als gevolg van een registratie op een site via een gebruikersaccount van dat platform, kunt u het privacy beleid raadplegen op: https://www.facebook.com/privacy/explanation

c. Aankopen: Om een aankoop van Pikolinos producten te doen (zowel online als via Televerkoop of telefonisch), zal de gebruiker persoonsgegeven doorgeven die door Pikolinos worden verwerkt voor volgende doelen: 

  • Afhandelen van verzendingen, betalingen en inning van geld, voor het verlenen van andere diensten in verband hiermee zoals het verlenen van garantie, teruggave afhandelen, enz. Informatie verstrekken over de toestand van een bestelling via e-mail en/of mobiel apparaat of via elk ander op dat moment beschikbaar kanaal. De uitvoering van de koopverkoop overeenkomst vormt de juridische grond voor de gegevensverwerking.
  • Met u contact opnemen in verband met actualisering of informatieve mededelingen in verband met functies, producten of diensten vervat in de overeenkomst, hierbij inbegrepen enquêtes over de kwaliteit van producten of verleende diensten. De toepassing van de koopverkoop overeenkomst en uw eigen toestemming vormen de juridische grond van de gegevensverwerking.
  • Facturen opmaken en kasbons en facturen doorsturen voor door u via het Platform gedane aankopen. Het nakomen van een wettelijke verplichting vormt de juridische grond van de gegevensverwerking.

Wanneer een gebruiker een aankoop doet via www.pikolinos.com, is het mogelijk dat we hem commerciële berichten sturen over de producten van ons bedrijf, in de mate dat ze gelijkaardig zijn aan de gekochte producten en behalve wanneer de gebruiker het tegenovergestelde aangeeft via de hiervoor ingestelde procedure. Rechtmatig belang is de rechtsgrond voor deze handeling.

We verwerken uw gegevens zolang dit nodig is voor het afhandelen van de door u gedane aankoop van producten of diensten, ook teruggave, klachten of reclamaties in verband met de aankoop van een product of dienst in het bijzonder. De gegevens kunnen in elk geval vijf jaar lang opgeslagen blijven, behalve wanneer andere wettige termijnen van toepassing zijn.  


d. Human resources: De gebruiker kan via de website contact opnemen met Pikolinos, en zo deelnemen aan de selectieprocessen die in het bedrijf worden uitgevoerd. Daarvoor moet hij zijn identiteits- en contactgegevens verstrekken, alsook gegevens over zijn academische opleiding. Deze gegevens zullen gebruikt worden om voor actieve jobadvertenties rekening te houden met de gebruiker.

De juridische basis voor het verwerken van die gegevens zit in de instemming van de gebruiker. De bewaartermijn van de gegevens is een jaar. 

e. Pikolinos Club en Newsletters: de gebruiker kan zijn e-mailadres, zijn geboortedatum en zijn gegevens voor identificatie meedelen om lid te worden van de Pikolinos Club en in te schrijven voor de Newsletter met de bedoeling om enerzijds, de met de Pikolinos Club verband houdende voordelen te benutten, die worden beschreven onder de algemene voorwaarden bij aankoop en om anderzijds, zich in te schrijven voor het ontvangen van nieuwigheden, promoties en nieuwsberichten van Pikolinos, om regelmatig mededelingen te ontvangen per e-mail en /of in een mobiel apparaat, om de inschrijving te verwerken, ook het versturen van persoonsgerichte informatie over onze producten en diensten.

De toestemming van de gebruiker is de juridische grond voor de gegevensverwerking.

De gegevens zullen zolang worden opgeslagen als de gebruiker geregistreerd blijft als lid van de Pikolinos Club. 

f. Cookies: De website beschikt over een technologie om zogenaamde cookies in te planten in het toestel dat gebruikt wordt voor het openen van en surfen op www.pikolinos.com. De cookie-instellingen kunnen altijd geblokkeerd of uitgeschakeld worden via de site-instellingen van de browser. Cookies worden gebruikt om uw surfervaring op onze website te verbeteren, om het surfgedrag van de gebruikers te analyseren en om u persoonlijke inhoud aan te bieden. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u ons Cookiesbeleid raadplegen door te klikken op deze link: https://www.pikolinos.com/es-es/cookies-policy.html

De toestemming van de gebruiker is de juridische grond voor de gegevensverwerking.


Met wie delen we je gegevens? 

We delen je gegevens mogelijk met dienstverleners die ons helpen of ondersteunen in de door ons verleende diensten. Aangezien PIKOLINOS verbonden is met andere bedrijven van de groep is het ook mogelijk dat je gegevens aan hen worden overgemaakt. Concreet, kunnen we je gegevens delen met:

• financiële instellingen,

• leveranciers van technologische diensten zoals opslagdiensten,

• leveranciers en medewerkers van logistieke diensten en transport,

• everanciers en medewerkers van diensten die verband houden met marketing en reclame,

• met andere bedrijven die behoren tot de Pikolinos Groepen waarmee het bedrijf verband houdt (volgende bedrijven maken deel uit van de Pikolinos Groep: Cardasi S.A., Pikolino´s Intercontinental S.A., Pies Cuadrados Leather, S.L., Pikostore S.L., Pikolino´s Diseño S.L.U., Pikokaizen S.L.U., Pikostore Florida LLC, Pikolino´s USA, CORP).


Uitoefenen van rechten 

De gebruiker kan de instemming voor de verwerking ook intrekken en zijn rechten uitoefenen voor de toegang, rectificatie, verwijdering, overdraagbaarheid, oppositie en beperking van de verwerking, door Pikolinos op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar rgpd@pikolinos.com of dit aan te geven op het eerder vermelde fysieke adres met als onderwerp “Gegevensbescherming”. In beide gevallen moet een document ter identificatie gevoegd worden, om te vermijden dat derden toegang hebben tot uw gegevens. Ten slotte kan de gebruiker elke wijziging schriftelijk meedelen of zich laten uitschrijven door dit aan te geven op een van de vermelde adressen.

De gebruiker kan op elk moment een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. 

Wijziging van het privacybeleid

Pikolinos behoudt zich het recht voor haar privacybeleid op eender welk moment te wijzigen, in overeenstemming met de geldende wetgeving betreffende gegevensbeveiliging en na de vereiste communicatie aan de belanghebbenden.

Taal van toepassing op dit privacybeleid

De taal die van toepassing is op dit privacybeleid is Spaans. Elke versie van dit privacybeleid die in een andere taal is wordt aangeboden voor het gebruiksgemak en voor een goed begrip. De Spaanse versie zal echter altijd de geldige versie zijn.

Indien er tegenstrijdigheden zijn tussen het privacybeleid in een bepaalde taal en de Spaanse versie ervan, dan heeft de Spaanse versie voorrang.